Ποιοί είμαστε - Ανθρώπινο Δυναμικό

Γκαμπριέλα Κραβαρίτη
Γενική Διεύθυνση
2106090525
Κραβαρίτης Πέτρος
Τμήμα Τεχνικών εκθέσεων
2106410405
Παναγιώτου Βάγια
Τμήμα Εκθέσεων Καταναλωτικών Αγαθών Διαρκείας
2106410405
Εβίνα Σπανού
Τμήμα Διαχείρισης Βάσεων & Υποστήριξης Εκθέσεων
2106410405
Αμαλία Ζαφείρη
Tμήμα Διεθνών Εκθέσεων εκτός Γερμανίας (Χαρτοσχολικών, Παιχνιδιού, Δώρου, Διακόσμισης, Καλλυντικών)
2106410405
Μπίρης Φώτης
Yποστήριξη Επισκεπτών & Εκθετών – Ταξιδιωτικό Τμήμα
2106090525
Τριαντάφυλλος Αυγουστίνος
Yποστήριξη Επισκεπτών & Εκθετών – Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
2106090525
Κωνσταντίνα Ρούπα
Yποστήριξη Επισκεπτών & Εκθετών – Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
2106090525
Κονιστή Εύη
Yποστήριξη Επισκεπτών & Εκθετών – Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
2106090525
.
.

κατασκευή περιπτέρων εκθέσεων

ταξιδιωτική κάλυψη